Giỏ hàng
DANH MỤC

Module giao tiếp I2C cho LCD1602

Thương hiệu: Khác
SKU: HN56-2
Giá: 17,000₫
Số lượng

Kiểm tra có hàng tại nơi bạn ở không?

VẬN CHUYỂN NHANH CHÓNG
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
BẢO HÀNH DÀI HẠN

Thông tin sản phẩm:

 

Để sử dụng các loại LCD có driver là HD44780 (LCD 1602, LCD 2004, … ), cần có ít nhất 6 chân của MCU kết nối với các chân RS, EN, D7, D6, D5 và D4 để có thể giao tiếp với LCD.

Nhưng với mạch chuyển đổi giao tiếp I2C cho LCD, các bạn chỉ cần 2 chân (SDA và SCL) của MCU kết nối với 2 chân (SDA và SCL) của module là đã có thể hiển thị thông tin  lên LCD. Ngoài ra có thể điều chỉnh được độ tương phản bởi biến trở gắn trên module.

Thông số kỹ thuật:

 • Kích thước: 41.5mm(L)X19mm(W)X15.3MM(H)
 • Trọng lượng: 5g
 • Điện áp hoạt động: 2.5v-6v
 • Jump chốt: Cung cấp đèn cho LCD hoặc ngắt
 • Biến trở xoay độ tương phản cho LCD

Lưu ý : Các phiên bản cũ địa chỉ của bus i2c là 0X27, loại mới là 0x3F

Module được thiết kế dễ dàng cắm vào màn hình LCD theo các chân định sẵn, xem LCD 1602 để biết cách kết nối với Arduino

Sơ đồ chân:

Mạch Chuyển Đổi Giao Tiếp I2C Cho LCD

Module được thiết kế dễ dàng cắm vào màn hình LCD theo các chân định sẵn, xem LCD 1602 để biết cách kết nối với Arduino

Sơ đồ chân:

Mạch Chuyển Đổi Giao Tiếp I2C Cho LCD

————————CODE THAM KHẢO———————

/*************************************************** 
  Kết nối:
              I2C                    UNO R3              MEGA
              VIN                     5V                 5V
              GND                     GND                GND
              SCL                     A5                 SCL
              SDA                     A4                 SDA


  Nạp code mở Serial Monitor chọn No line ending, baud 9600.
 ****************************************************/


#include <Wire.h>
//---------------------------------------------------------------------------void setup()
{
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
  Serial.println("
I2C Scanner");
}
 
//-------------------------------------------------------------------------- 
void loop()
{
  byte error, address;
  int nDevices;
  Serial.println("Scanning...");
  nDevices = 0;
  for(address = 1; address < 127; address++ )
  {
    // The i2c_scanner uses the return value of
    // the Write.endTransmisstion to see if
    // a device did acknowledge to the address.
    Wire.beginTransmission(address);
    error = Wire.endTransmission();
    if (error == 0)
    {
      Serial.print("I2C device found at address 0x");
      if (address<16)
      Serial.print("0");
      Serial.print(address,HEX);
      Serial.println("  !");
      nDevices++;
    }
    else if (error==4)
    {
      Serial.print("Unknown error at address 0x");
      if (address<16)
        Serial.print("0");
      Serial.println(address,HEX);
    }    
  }
  if (nDevices == 0)
    Serial.println("No I2C devices found
");
  else
    Serial.println("done
");
 
  delay(5000);           // wait 5 seconds for n
}

Kết quả

Mạch Chuyển Đổi Giao Tiếp I2C Cho LCD

 

 

 • Để sử dụng các loại LCD có driver là HD44780(LCD 1602, LCD 2004, ... ), cần có ít nhất 6 chân của MCU kết nối với các chân RS, EN, D7, D6, D5 và D4 để có thể giao tiếp với LCD. Nhưng với module chuyển giao tiếp LCD sang I2C, các bạn chỉ cần 2 chân (SDA và SCL)  của MCU kết nối với 2 chân (SDA và SCL) của module là đã có thể hiển thị thông tin  lên LCD. Ngoài ra có thể điều chỉnh được độ tương phản bởi biến trở gắn trên module.

  Module MCU
  Vcc - 5V Vcc
  GND GND
  SDA SDA
  SCL SCL

  Lưu ý : các phiên bản cũ địa chỉ của bus i2c là 0X27 , loại mới là 0x3F

  Tài liệu: