Giỏ hàng
DANH MỤC

Mạch nạp ARM STM ST-LINK V2

Thương hiệu: Khác
SKU: HN13-4
Giá: 115,000₫
Số lượng

Kiểm tra có hàng tại nơi bạn ở không?

VẬN CHUYỂN NHANH CHÓNG
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
BẢO HÀNH DÀI HẠN
Mô tả chi tiết

Hỗ trợ đầy đủ các STM32 giao tiếp gỡ lỗi SWD, giao diện 4 dây là đơn giản


Hỗ trợ đầy đủ STM8 SWIM gỡ lỗi ( môi trường phát triển phổ biến như IAR , STVD vv được hỗ trợ ) Phiên bản phần mềm hỗ trợ như sau:

    ① ST -LINK Utility 2.0 trở lên

② STVD 4.2.1 trở lên   

③ STVP 3.2.3 trở lên

④ IAR EWARM V6.20 trở lên

 ⑤ IAR EWSTM8 v1.30 và trên

⑥ Keil RVMDK V4.21 trở lên