Giỏ hàng
DANH MỤC

LPC2378

Thương hiệu: Khác
SKU: AA10-3
Giá: 250,000₫
Số lượng

Kiểm tra có hàng tại nơi bạn ở không?

VẬN CHUYỂN NHANH CHÓNG
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
BẢO HÀNH DÀI HẠN
Mô tả chi tiết
  • 32-Bit ARM7® Core Architecture
  • 72MHz operation (64 Dhrystone MIPs)
  • Up to 512kB on-chip Flash and 58kB SRAM
  • Ethernet 10/100 MAC with DMA
  • USB 2.0 full-speed device with PHY and DMA
  • CAN 2.0B with two channels
  • General-purpose DMA controller
  • I2S, three I2C, three SPI/SSP, and four UARTs
  • 4MHz internal RC (IRC) oscillator trimmed to 1% accuracy