Giỏ hàng
DANH MỤC

IC CD4017 DIP-16

Thương hiệu: Khác
SKU: F11-1
Giá: 4,000₫
Số lượng

Kiểm tra có hàng tại nơi bạn ở không?

VẬN CHUYỂN NHANH CHÓNG
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
BẢO HÀNH DÀI HẠN

CD4017BC là một bộ đếm ngược Johnson 9 cấp với 5 đầu ra với 10 đầu ra được giải mã và một bit thực hiện. Bộ đếm này được xóa thành số không bằng một "1" logic trên đường đặt lại của nó. Bộ đếm này được nâng cao trên cạnh dương của tín hiệu đồng hồ khi tín hiệu cho phép đồng hồ ở trạng thái "0" hợp lý.

Cấu hình này cho phép hoạt động ở tốc độ trung bình và đảm bảo một dãy số độc hại. 10 đầu ra được giải mã thường ở trạng thái "0" hợp lý và đi đến trạng thái "1" hợp lý chỉ ở khe thời gian tương ứng của chúng. Mỗi đầu ra giải mã vẫn còn cao cho 1 chu kỳ đồng hồ đầy đủ. Tín hiệu mang đi hoàn thành chu kỳ đầy đủ cho mỗi chu kỳ đầu vào đồng hồ 10 chu kỳ và được sử dụng như một tín hiệu mang gợn cho bất kỳ giai đoạn kế tiếp nào.

Phạm vi cung cấp điện áp rộng: 3.0V đến 15V
Chống ồn cao
Vận hành trung bình
Năng lượng thấp
Hoạt động tĩnh hoàn toàn