Giỏ hàng
DANH MỤC

IC AVR Attiny2313V- PU

Thương hiệu: Khác
SKU: AA3-1
Giá: 40,000₫
Số lượng

Kiểm tra có hàng tại nơi bạn ở không?

VẬN CHUYỂN NHANH CHÓNG
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
BẢO HÀNH DÀI HẠN

Parameter: Value
Flash (Kbytes): 2 Kbytes
Pin Count: 20
Max. Operating Frequency:
20 MHz
CPU: 8-bit AVR
# of Touch Channels: 4
Hardware QTouch Acquisition: No
Max I/O Pins: 18
Ext Interrupts: 18