Giỏ hàng
DANH MỤC

IC AVR Atmega32A-AU Dán

Thương hiệu: Khác
SKU: P38-1
Giá: 50,000₫
Số lượng

Kiểm tra có hàng tại nơi bạn ở không?

VẬN CHUYỂN NHANH CHÓNG
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
BẢO HÀNH DÀI HẠN

32-Kbyte self-programming Flash Program Memory, 2-Kbyte SRAM, 1-Kbyte EEPROM, 8 Channel 10-bit A/D-converter. JTAG interface for on-chip-debug. Up to 16 MIPS throughput at 16 Mhz. 2.7 - 5.5 Volt operation

Parameter Name: Value

Program Memory Type: Flash

Program Memory (Kbytes): 32

EEPROM (Kbytes): 1

RAM Bytes: 2048

Max  I/O PIN: 32

F.max (MHz): 16

Operating Voltage Range (V): 2.7 to 5.5

10 bit A/D Chanels: 8

Analog Comparator: Yes

16-bit Timers: 1

8-bit Timer: 2

Brown Out Detector: Yes

Ext Interrupts: 3

Hardware Multiplier: Yes

Interrupts: 19

ISP: Yes

On Chip Oscillator: Yes

PWM Channels: 4

RTC: Yes

Self Program Memory: Yes

SPI: 1

TWI: Yes

USATR: 1

Watchdog: Yes

Pb-Free Packages:  MLF (VQFN) 44 PDIP 40 TQFP 44

Tài liệu:http://www.atmel.com/dyn/Products/Product_card.asp?part_id=4404