Giỏ hàng
DANH MỤC

IC AVR Atmega16A-PU DIP-40

Thương hiệu: Khác
Giá: 55,000₫
Số lượng

Kiểm tra có hàng tại nơi bạn ở không?

VẬN CHUYỂN NHANH CHÓNG
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
BẢO HÀNH DÀI HẠN

Parameter Name:  Value

Program Memory Type:  Flash

Program Memory (Kbytes):  16

EEPROM (Kbytes):   0.5

RAM Bytes:   1024

Max  I/O PIN:   32

F.max (MHz):  16

Operating Voltage Range (V):   2.7 to 5.5

10 bit A/D Chanels:   8

Analog Comparator:   Yes

16-bit Timers:  1

8-bit Timer:   2

Brown Out Detector:  Yes

Ext Interrupts:  3

Hardware Multiplier:  Yes

Interrupts:  20

ISP:   Yes

On Chip Oscillator:  Yes

PWM Channels:  4

RTC:  Yes

Self Program Memory:   Yes

SPI:  1

TWI:  Yes

USATR:  1

Watchdog:  Yes

Pb-Free Packages :  MLF (VQFN) 44 PDIP 40 TQFP 44

Thông số kỹ thuật