Giỏ hàng
DANH MỤC

KIT ARDUINO Nano ATMEGA328 CH340 (không kèm cáp)

Thương hiệu: Khác
Giá: 75,000₫
Số lượng

Kiểm tra có hàng tại nơi bạn ở không?

VẬN CHUYỂN NHANH CHÓNG
THANH TOÁN ĐẢM BẢO
HỖ TRỢ 24/7
BẢO HÀNH DÀI HẠN

- Điện Áp Chuẩn Đầu USB : 5V DC 
- Điện Áp Vào : 7 - 12v DC ( Chân Vin ) 
- Khuyến cáo dùng nguồn 5 - 9V DC. 
- Dòng Tiêu Thụ : 10mA. 
- Dòng Out/IO : 40mA 
- Dòng điện Cho Chân 3.3V: 50 mA. 
- Vi điều khiển: ATmega328 
- Thạch Anh 16MHz 
- Ngõ I/O: 14 (of which 6 provide PWM output). 
- Ngõ vào ADC: 6. 
- Bộ nhớ flash: 32 KB (ATmega328) trong đó 0.5 KB dùng bootloader. 
- SRAM: 2 KB (ATmega328). 
- EEPROM: 1 KB (ATmega328). 
- Chip Driver CH340.

- Điện Áp Chuẩn Đầu USB : 5V DC 
- Điện Áp Vào : 7 - 12v DC ( Chân Vin ) 
- Khuyến cáo dùng nguồn 5 - 9V DC. 
- Dòng Tiêu Thụ : 10mA. 
- Dòng Out/IO : 40mA 
- Dòng điện Cho Chân 3.3V: 50 mA. 
- Vi điều khiển: ATmega328 
- Thạch Anh 16MHz 
- Ngõ I/O: 14 (of which 6 provide PWM output). 
- Ngõ vào ADC: 6. 
- Bộ nhớ flash: 32 KB (ATmega328) trong đó 0.5 KB dùng bootloader. 
- SRAM: 2 KB (ATmega328). 
- EEPROM: 1 KB (ATmega328). 
- Chip Driver CH340.